slot gacor

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


       Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tiền thân là Trường Đào tạo công nhân xây dựng số 2 được thành lập năm 1987 với một số mốc lịch sử chính như sau:

Năm 1987

Thành lập trường với tên gọi ban đầu là Trường Đào tạo công nhân xây dựng số 2, trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

Năm 1998

Trường Trung học Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo CNXD số 2

Năm 2005

Ngày 19/12/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số 7230/QĐ-BGDĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trực trên cơ sở Trung học Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội

Năm 2012

Trường kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

Năm 2017

Trường kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (lần thứ hai)

Tags: